View Post

Communication

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Communication là gì? Communication là quá trình truyền đạt, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cá thể. Quá trình trao đổi bao gồm một bên phát thông điệp …

View Post

Copyright – Bản Quyền

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Copyright – Bản Quyền là gì? Bản quyền là chủ sở hữu tài sản trí tuệ trong thời hạn theo quy định của một dân tộc đặc biệt hay luật …