View Post

Trademark – Nhãn hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Trademark – Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là các dấu hiệu nhận biết, có thể là từ, cụm từ, hình ảnh, hoặc biểu tượng, hay sự kết hợp lẫn …

View Post

Catalogue

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Catalogue là gì? Catalogue là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi tại tất cả các doanh nghiệp. Đó là một sản phẩm quảng cáo …

View Post

5P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5P là gì? 5P được mở rộng từ 4P, vẫn bao gồm những chữ P quen thuộc: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm), Promotion (xúc tiến bán hàng) …

View Post

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì? PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS: P-Publications (xuất bản …

View Post

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì? 5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá) Quảng cáo vừa …

View Post

7P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

7P là gì? Marketing trong thế kỉ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P (Price, promotion, product, place) mà đã được mở rộng ra thành 7P. 7P này …